scroll top Go to Top

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕΦ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΕΦ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

 • ΓΕΝΙΚΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ» (Σ.Ε.Φ.) ενέκρινε κατά την 39η Συνεδρίασή του, της 18-5-2021, την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την εκμίσθωση έκτασης στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ για την κατασκευή Κέντρου Υδάτινου Αθλητισμού και Πολιτισμού (Κ.ΥΔ.Α.Π.) με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Περιγραφή του προς εκμίσθωση χώρου: ακίνητο συνολικού εμβαδού 400 περίπου στρεμμάτων, το οποίο βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, όπως περιγράφεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

 • ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Στα πλαίσια διερεύνησης από το ΔΣ. του ΣΕΦ του δυνητικού ενδιαφέροντος συμμετοχής φυσικών και νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την εκμίσθωση του παραπάνω χώρου και την κατασκευή Κ.ΥΔ.Α.Π. δημοσιεύεται η παρούσα ενημερωτική, μη δεσμευτική πρόσκληση. Επισημαίνεται πως η παρούσα Ενημερωτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Επενδυτικού Ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική για τους ενδιαφερόμενους ή το ΣΕΦ και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέρος διαγωνιστικής διαδικασίας. Με βάση τα αποτελέσματά της, το ΔΣ του ΣΕΦ θα κρίνει εάν και πώς θα προχωρήσει στις διαδικασίες διαγωνισμού για την εκμίσθωση του παραπάνω χώρου, σύμφωνα με το νόμο.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το ΔΣ του ΣΕΦ επιδιώκει να αξιοποιήσει τμήμα του περιβάλλοντος χώρου του ΣΕΦ με την εκμίσθωση αυτού και την κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου για την εξυπηρέτηση όλων των υδάτινων αθλημάτων (κολύμβηση, υδατοσφαίριση, τεχνική κολύμβηση, συγχρονισμένη-καλλιτεχνική κολύμβηση, καταδύσεις) στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθόσον αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά έργα που θα μπορούσαν να γίνουν στην περιοχή, εξυπηρετώντας χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες καθώς και εκατοντάδες χιλιάδες αθλούμενων πολιτών.

Η κατασκευή και λειτουργία νέου σύγχρονου αθλητικού κέντρου, θα συμπεριλαμβάνει:

  • αθλητικές χρήσεις με τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (δύο κολυμβητικές δεξαμενές ολυμπιακών διαστάσεων, κερκίδες, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουίτες VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, απο θήκες, συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισμού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.),
  • συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων με τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόμους (όπως χώροι μέσων μαζικής ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης ομάδων, χώροι άθλησης και υγιεινής, γυμναστήριο, spa, χαμάμ, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων),
  • πολιτιστικές χρήσεις (όπως μουσείο ναυταθλητισμού),
  • χώροι αναψυχής,
  • εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών,
  • εκθεσιακοί χώροι,
  • καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η διαχείριση θα πρέπει να γίνει από ενδιαφερόμενο με εξειδίκευση και εμπειρία στο αντικείμενο για το οποίο θα εκμισθωθεί ο χώρος. Βασικοί όροι της σύμβασης:

Το ΣΕΦ θα εκμισθώσει το χώρο, με τους παρακάτω βασικούς όρους:

Ο ενδιαφερόμενος θα αναλάβει, με δική του ευθύνη και δικούς του πόρους την κατασκευή, διαχείριση και τη συντήρηση των χώρων και των κατασκευών.

Ο ενδιαφερόμενος θα αναλάβει, με δική του ευθύνη την έκδοση της απαιτούμενης άδειας λειτουργίας για τον χώρο, την οργάνωση και τη λειτουργία του

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταβάλλει στο ΣΕΦ τακτικά και χωρίς καθυστερήσεις το μίσθωμα που θα συμφωνηθεί και οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση (π.χ. χαρτόσημο, ΦΠΑ).

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ασφαλίζει τους χώρους και τον εξοπλισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης σε αξιόχρεη ασφαλιστική εταιρία κατά παντός κινδύνου (πυρκαγιά, κλοπή, και ό,τι άλλο απαιτεί η σχετική νομοθεσία).

Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων, εγκρίνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄209), ύστερα από την υποβολή και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στη ΜΠΕ, εκτός των άλλων, προβλέπονται πρόσθετοι ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και πρόσφορα και κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία σχετίζονται ιδίως: α) με την πύκνωση και επαύξηση των χώρων πρασίνου στο υπόλοιπο περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, β) με την εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας και της λειτουργίας του παραλιακού μετώπου, γ) με κάθε συναφές μέτρο που διασφαλίζει την αναγκαία αντιστάθμιση και αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο παραλιακό μέτωπο.

Οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και άδειες για την πραγματοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του ΣΕΦ, εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση των συνοδών έργων πιστοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι άδειες έγκρισης και δόμησης για την ανέγερση των κτιρίων και εγκαταστάσεων χορηγούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄131), όπως ισχύει, από την Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 20 και 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

Σκοπός της παρούσας είναι οι ενδιαφερόμενοι να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους με θέματα την κατασκευή, οργάνωση του χώρου και τον τρόπο εκμετάλλευσης αυτού. 

 • ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

H παρούσα ενημερωτική, μη δεσμευτική πρόσκληση, απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο κάθε ενδιαφερόμενος:

 1. Δεσμεύεται να αναλάβει και να καταβάλλει την συνολική δαπάνη κατασκευής του ΚΥΔΑΠ και των απαραίτητων συνοδευτικών χώρων, είτε από ίδια κεφάλαια είτε από άλλους πόρους ή από δωρεές ή χορηγίες τρίτων, δίχως, όμως, να έχει την  δυνατότητα παροχής εμπράγματης ή άλλης ασφάλειας επί του εισφερόμενου ακινήτου προς τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΣΕΦ και της ΓΓΑ, καθόσον ανήκει κατά κυριότητα στο ΣΕΦ
 2. Αναλαμβάνει την συνολική ευθύνη διοίκησης και διαχείρισης του ΚΥΔΑΠ και του συνόλου των δαπανών λειτουργίας του, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες που θα συνταχθούν με το ΣΕΦ,
 3. Δεσμεύεται για χρηστή και ευδόκιμη διοίκηση, σεβόμενου των αναγκών της ευρύτερης αθλητικής οικογένειας, των μελών των Εθνικών Ομάδων όλων των υδάτινων αθλημάτων και των ελεύθερα αθλούμενων πολιτών για τους οποίους δεσμεύεται ότι θα προβλέψει ώρες χρήσης κοινού δωρεάν ή σε κάθε πρίπτωση με το ελάχιστο αντάλλαγμα.

 

Το ΔΣ του ΣΕΦ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Διοίκησης.

 

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι ενδεικτικές, μη δεσμευτικές προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

− Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (επιχείρησης ή επιχειρηματικού σχήματος): επωνυμία, νομική μορφή, στοιχεία επικοινωνίας, υπεύθυνο επικοινωνίας, ιστοσελίδα, κλπ.)

− Στοιχεία για την εμπειρία του ενδιαφερόμενου με το αντικείμενο δραστηριότητας.

− Κάθε επιπρόσθετη πληροφορία σχετική με την πρόταση, κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου.

Το ΔΣ του ΣΕΦ έχει το δικαίωμα να ανακοινώσει τις επωνυμίες των ενδιαφερομένων που κατέθεσαν προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

 • ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Το ΣΕΦ. για την προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, διαθέτει σε αυτούς τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του χώρου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την ανωτέρω από τα γραφεία του ΣΕΦ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν με τεχνικούς συμβούλους, τον προς εκμίσθωση χώρο, κατόπιν επικοινωνίας με το ΣΕΦ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπάλληλο Φραντζέσκα Δελατόλα.

 

 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Εθνάρχου Μακαρίου 1, Νέο Φάληρο, ΤΚ 18547.