Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατόψεις Σταδίου

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΟΡΟΦΟΣ 1

ΟΡΟΦΟΣ Α

ΟΡΟΦΟΣ Β