Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

Το ΣΕΦ

H Διοίκηση του ΣΕΦ..

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Την Διοίκησή του ασκεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σημερινή διοίκηση, που διορίστηκε στις 2/10/2019  είναι η παρακάτω:

 

 Πρόεδρος Σπανουδάκη Μαριάννα
 Αντιπρόεδρος Μουστακάτος Θεοφάνης
 Γραμματέας Οικονομάκη Μελιτίνη
 Μέλη Κατσαφάδος Βασίλειος
  Ελληνιάδης Σταύρος
  Πιζάνιας Δημήτριος
  Λυκουρέσης Δημήτριος
 Συντονίστρια Διευθύντρια Τσιλιγκίρη Χριστίνα
 Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής Κουτσογιάννης Παναγιώτης

 

 

Αποφ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/508648/17741/3745/535/23-9-2019 (ΦΕΚ 805/Υ.Ο.Δ.Δ/ 2-10-2019)

Αποφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔΕΦ/512906/17884/3769/537/25-9-2019 (ΦΕΚ 790/Υ.Ο.Δ.Δ/ 27-9-2019)