Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προμήθειες - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΩΠΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ (Σ.Ε.Φ.)

Διακήρυξη εκμίσθωσης μετώπης _24-10-18.doc