Στις 3/03/16 θα πραγματοποιηθεί η κοπή πίτας των εργαζομένων.