Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 4893435 (08.00-14.30) και +30 210 4893352 (14.30-08.00)

Το ΣΕΦ

H Διοίκηση του ΣΕΦ..

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου..

Την Διοίκησή του ασκεί επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σημερινή διοίκηση, που διορίστηκε στις 27 Ιουνίου 2017  είναι η παρακάτω:

 

 Πρόεδρος  Μανιάτης Γεώργιος
 Αντιπρόεδρος  Λύτρας Νικόλαος 
 Γραμματέας  Στρατής Ανδρέας 
 Μέλη  Μωραϊτης Σωτήριος
   Κωνσταντίνου Παναγιώτης
 

 Πατρικίου Αικατερίνη

 

 Καββαδά Εμμανουέλα 

 Συντονιστής Διευθυντής  Δημόπουλος Γεώργιος
 Αναπληρωτής Συντονιστής Διευθυντής  Πέτρου Δημήτριος

 

(Αποφ. 3/1477/ΔΕΠ- ΦΕΚ 313/ΥΟΔΔ/27.06.2017) 

(Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/237058/13370/2889)

(Απόφ. 2/56315/ΔΕΠ- ΦΕΚ 70/ΥΟΔΔ/9.2.2018)